اکبر القراء

اکبر القراء

6.6K members

کانال قرآنی اکبرالقراء آشنایی با اسطوره و نابغه تلاوت قرآن؛ استاد مصطفی اسماعیل ناب ترین تلاوت ها از قراء معروف مصری؛ و موضوعات متنوع قرآنی و مذهبی Instagram.com/akbarolqurraaa mustafa-ismail.blog.ir @akbarolqorra 👈 ارسال نظرات