اهل قرآن

اهل قرآن

90 members

سلام روزانه با چند مطلب کوتاه مذهبی ، مناسبتی و شهدایی بدون تبلیغات در خدمت عزیزان هستم . باشد که مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیرد و همه ما را در عمل به آنها موفق بدارد .التماس دعا خادم کوچک قرآنی ،عبدالحسین محمدی