✴موسسه حقوقی وداوری اهل قلم✴

✴موسسه حقوقی وداوری اهل قلم✴

1.4K members

#داورمنتخب قوه قضائیه 🤝 #آموزش داوری #حقوقی_کیفری #حقوق_خانواده #حقوق_تجارت #ارائه_کلیه_خدمات_فاخر_ثبتی_حقوقی #ثبت_تغییرات_شرکتها_تعاونیها_موسسات #برند 👨‍🎓 📲09010900571 اینستاگرام @ahleghalam_lawyer @babakkhasmafkan @vakiltown لینک @Ahleghalam2017