مدرسه افروز

مدرسه افروز

4.4K members

افروز، یک مدرسه آنلاین برای آموزشگران است و روی آموزش‌های شهروندی تمرکز دارد. تماس @Afrooz_School info@afroozschool.org www.afroozschool.org https://twitter.com/afroozschool https://www.instagram.com/afroozschool/