آموزشگاه علمی-آموزشی برهان

آموزشگاه علمی-آموزشی برهان

39 members

این کانال با حضور اساتیدی از دانشگاههای برتر کشور، تهران، صنعتی شریف، پژوهشگاه ملی ژنتیک تهران و . تشکیل شده و هدف آن برآورده نمودن نیازهای تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان گرامی با بهترین اساتید و مناسب ترین قیمت می باشد ارتباط با ادمین: ID @academyBorhan