शासकीय कर्मचारी(शासकीय माहिती

शासकीय कर्मचारी(शासकीय माहिती)

2.8K members

हा ग्रुप शासकीय कर्मचारी यांनी मिळून बनवला आहे. येथे शासन निर्णय, अधिसूचना,परिपत्रक, पत्र इ. तसेच शासकीय नोकरीबददल सुध्दा माहिती देण्यात येईल. https://www.emahgov.com या website वर जाऊन माहिती घ्यावी.